Словник франчайзингу та бізнесу

абсентизм

Абсентизм - 1) відсутність власника, форма землекористування, при якій...
дізнатися більше

авалювання

Авалювання - оформлення юридичною або фізичною особою авалю за...
дізнатися більше

авансовий платіж

Авансовий платіж - грошова сума, яку перераховують згідно з...
дізнатися більше

авансування бізнесу

Авансування бізнесу - отримання бізнесменом грошових коштів на...
дізнатися більше

автоматичне ліцензування

Автоматичне ліцензування визначається як комплекс...
дізнатися більше

автор

Автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір. ЗАКОН...
дізнатися більше

авторизація

Авторизація - процедура отримання дозволу на проведення фінансової або...
дізнатися більше

агент

Агент - фізична або юридична особа, громадянин або організація, що...
дізнатися більше

а дато

Векселями "а дато" називаються векселі, виписані на строк через стільки-то...
дізнатися більше

адміністративний арешт активів платника податків

Адміністративний арешт активів платника податків...
дізнатися більше

адміністративно-господарський штраф

Адміністративно-господарський штраф - це грошова сума, що...
дізнатися більше

адміністративно-господарські санкції

Адміністративно-господарські санкції - заходи...
дізнатися більше

адресний платіж

Адресний платіж - переказ коштів, який здійснюється держателем...
дізнатися більше

акредитація

Акредитація - процедура, у ході якої національний орган з акредитації...
дізнатися більше

актив

Актив - частина бухгалтерського балансу, яка відображає на певну дату всі...
дізнатися більше

активи

Активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій,...
дізнатися більше

активи нематеріальні

Активи нематеріальні - придбані підприємством за плату права...
дізнатися більше

активи необоротні

Активи необоротні - всі активи, що не є оборотними. До них...
дізнатися більше

активи оборотні

Активи оборотні - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у...
дізнатися більше

активи платника податків

Активи платника податків - кошти, матеріальні та нематеріальні...
дізнатися більше

активи фонду

Активи фонду - активи (окрім фінансових інструментів без права...
дізнатися більше

активна частина основних фондів

Активна частина основних фондів - сукупність фондів, що...
дізнатися більше

активний ринок

Активний ринок - ринок для визначеного цінного папера, на якому існує...
дізнатися більше

актуарні прибутки (збитки)

Актуарні прибутки (збитки) - прибутки (збитки), які є різницею між...
дізнатися більше

актуарні припущення

Актуарні припущення - демографічні та фінансові припущення, що...
дізнатися більше

акціонер

Акціонер - власник іменних акцій, зареєстрований в реєстрі акціонерів...
дізнатися більше

акціонери товариства

Акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а...
дізнатися більше

акціонерне товариство

Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд,...
дізнатися більше

акціонерний капітал

Акціонерний капітал - капітал відділень, усі акції дочірніх і...
дізнатися більше

акція

Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника...
дізнатися більше

акція товариства

Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього...
дізнатися більше

амортизація

Амортизація - систематичний та раціональний розподіл на витрати...
дізнатися більше

амортизація основних фондів

Під терміном "амортизація" основних фондів і нематеріальних...
дізнатися більше

антиконкурентні узгоджені дії

Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які...
дізнатися більше

анулювання ліцензії

Анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата органом...
дізнатися більше

аудит

Аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової...
дізнатися більше