Словник франчайзингу та бізнесу

абсентизм

Абсентизм - 1) відсутність власника, форма землекористування,...
форма зворотнього зв'язку

авалювання

Авалювання - оформлення юридичною або фізичною особою авалю...
форма зворотнього зв'язку

авансовий платіж

Авансовий платіж - грошова сума, яку перераховують згідно з...
форма зворотнього зв'язку

авансування бізнесу

Авансування бізнесу - отримання бізнесменом грошових...
форма зворотнього зв'язку

автоматичне ліцензування

Автоматичне ліцензування визначається як комплекс...
форма зворотнього зв'язку

автор

Автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір. ...
форма зворотнього зв'язку

авторизація

Авторизація - процедура отримання дозволу на проведення...
форма зворотнього зв'язку

агент

Агент - фізична або юридична особа, громадянин або організація,...
форма зворотнього зв'язку

а дато

Векселями "а дато" називаються векселі, виписані на строк через...
форма зворотнього зв'язку

адміністративний арешт активів платника податків

Адміністративний арешт активів платника...
форма зворотнього зв'язку

адміністративно-господарський штраф

Адміністративно-господарський штраф - це грошова...
форма зворотнього зв'язку

адміністративно-господарські санкції

Адміністративно-господарські санкції - заходи...
форма зворотнього зв'язку

адресний платіж

Адресний платіж - переказ коштів, який здійснюється...
форма зворотнього зв'язку

акредитація

Акредитація - процедура, у ході якої національний орган з...
форма зворотнього зв'язку

актив

Актив - частина бухгалтерського балансу, яка відображає на певну...
форма зворотнього зв'язку

активи

Активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті...
форма зворотнього зв'язку

активи нематеріальні

Активи нематеріальні - придбані підприємством за плату...
форма зворотнього зв'язку

активи необоротні

Активи необоротні - всі активи, що не є оборотними. До них...
форма зворотнього зв'язку

активи оборотні

Активи оборотні - грошові кошти та їх еквіваленти, що не...
форма зворотнього зв'язку

активи платника податків

Активи платника податків - кошти, матеріальні та...
форма зворотнього зв'язку

активи фонду

Активи фонду - активи (окрім фінансових інструментів без...
форма зворотнього зв'язку

активна частина основних фондів

Активна частина основних фондів - сукупність...
форма зворотнього зв'язку

активний ринок

Активний ринок - ринок для визначеного цінного папера, на...
форма зворотнього зв'язку

актуарні прибутки (збитки)

Актуарні прибутки (збитки) - прибутки (збитки), які є...
форма зворотнього зв'язку

актуарні припущення

Актуарні припущення - демографічні та фінансові...
форма зворотнього зв'язку

акціонер

Акціонер - власник іменних акцій, зареєстрований в реєстрі...
форма зворотнього зв'язку

акціонери товариства

Акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні...
форма зворотнього зв'язку

акціонерне товариство

Акціонерним визнається товариство, яке має статутний...
форма зворотнього зв'язку

акціонерний капітал

Акціонерний капітал - капітал відділень, усі акції...
форма зворотнього зв'язку

акція

Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його...
форма зворотнього зв'язку

акція товариства

Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера...
форма зворотнього зв'язку

амортизація

Амортизація - систематичний та раціональний розподіл на...
форма зворотнього зв'язку

амортизація основних фондів

Під терміном "амортизація" основних фондів і...
форма зворотнього зв'язку

антиконкурентні узгоджені дії

Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені...
форма зворотнього зв'язку

анулювання ліцензії

Анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата органом...
форма зворотнього зв'язку

аудит

Аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників...
форма зворотнього зв'язку