Словник франчайзингу та бізнесу

акція

Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майн акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств, і законодавством про інститути спільного інвестування. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про цінні папери та фондовий ринок (ст.6) м. Київ, 23 лютого 2006 року N 3480-ІV ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1522-VІ від 11.06.2009 )