Словник франчайзингу та бізнесу

валова додана вартість

Валова додана вартість - різниця між випуском товарів і проміжним...
дізнатися більше

валове нагромадження основного капіталу

Валове нагромадження основного капіталу - це приріст...
дізнатися більше

валовий доход

Валовий доход - загальна сума доходу платника податку від усіх видів...
дізнатися більше

валовий прибуток

Валовий прибуток - це прибуток, отриманий в результаті процесу...
дізнатися більше

валоризація

1) підвищення ціни товарів, курсу цінних паперів, валюти, яке має місце в результаті заходів, що проводяться державою, урядом; 2) те ж, що ревальвація.

валюта замкнена, неконвертована

Валюта замкнута, неконвертована - національна валюта, яка функціонує тільки в межах однієї країни і не обмінюється на інші іноземні валюти.

вартість бізнесу

Вартість бізнесу - вартість діючого підприємства або вартість 100...
дізнатися більше

вексель

Вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання...
дізнатися більше

великий кредитний ризик

Великий кредитний ризик - кредитний ризик вважається великим,...
дізнатися більше

великий платник податків

Великий платник податків - це юридична особа, яка органами...
дізнатися більше

великі підприємства

Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких...
дізнатися більше

венчурний фонд

Венчурний фонд - недиверсифікований інститут спільного інвестування...
дізнатися більше

вертикальна інтеграція

Вертикальна інтеграція - це спосіб здійснення діяльності у межах...
дізнатися більше

види господарських товариств

До господарських товариств належать: акціонерні товариства,...
дізнатися більше

види об'єднань підприємств

Залежно від порядку заснування об'єднання підприємств можуть...
дізнатися більше

видова назва товару

Видова назва товару - застосовувана в назві товару назва...
дізнатися більше

вид послуг

Вид послуг - складова підгрупи однорідних послуг, що характеризується...
дізнатися більше

виробничий франчайзинг

Виробничий франчайзинг – вид франчайзингу з огляду на рід...
дізнатися більше

витрати

Витрати - виникають у процесі господарської діяльності та призводять до...
дізнатися більше

власна мережа

Власна мережа - точки одного бренду, відкрити самою компанією-франчайзером, концепція яких пропонується по франчайзингу незалежним підприємцям.

власна точка

Власна точка - відкрита самим франчайзером точка, концепція якої...
дізнатися більше