Словник франчайзингу та бізнесу

вексель

Вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно у документарній формі.

Особливості видачі та обігу векселів, здійснення операцій з векселями, погашення вексельних зобов'язань та стягнення за векселями визначаються законом.

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про цінні папери та фондовий ринок (ст.14) м. Київ, 23 лютого 2006 року N 3480-ІV