Словник франчайзингу та бізнесу

капітал

Капітал - сукупні грошові ресурси, що використовуються на підприємстві. ...
дізнатися більше

капітал вилучений

Капітал вилучений - собівартість акцій власної емісії або часток,...
дізнатися більше

капітал вкладений

Капітал вкладений - кошти, вкладені в активи підприємства в обмін на...
дізнатися більше

капітал власний

Капітал власний - власні грошові ресурси, що використовуються на...
дізнатися більше

капітал додатковий

Капітал додатковий - капітал, отриманий внаслідок додаткової...
дізнатися більше

капітал залучений

Капітал залучений - кошти, залучені підприємством зі сторони. ...
дізнатися більше

капітал оборотний

Капітал оборотний - частина продуктивного капіталу, яка переносить...
дізнатися більше

капітал пайовий

Капітал пайовий - сукупність коштів фізичних і юридичних осіб,...
дізнатися більше

капітал позиковий

Капітал позиковий - грошовий капітал, що надається в позику на...
дізнатися більше

капітал позичений

Капітал позичений - грошовий капітал, наданий у позику на принципах...
дізнатися більше

капітал статутний

Капітал статутний - зафіксована в установчих документах загальна...
дізнатися більше

капітал сукупний

Капітал сукупний - авансований у господарську діяльність капітал...
дізнатися більше

кліринг

Кліринг - отримання, звірка та поточне оновлення інформації, підготовка...
дізнатися більше

коефіцієнт ліквідності

Коефіцієнт ліквідності - показник, що характеризує ступінь...
дізнатися більше

комерціалізація

Комерціалізація - набуття структурними підрозділами підприємств...
дізнатися більше

комерційна таємниця

Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому...
дізнатися більше

комерційний

Термін "комерційний" тлумачиться широко і охоплює питання, що...
дізнатися більше

комерційний кредит

Комерційний кредит - це товарна форма кредиту. Учасники кредитних...
дізнатися більше

комітент

Комітент - сторона угоди (договору), за рахунок якої банку доручається...
дізнатися більше

конкуренція

Конкуренція - змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття...
дізнатися більше

корпоративний стиль

Корпоративный стиль - набор графических форм и принципов...
дізнатися більше