Словник франчайзингу та бізнесу

капітал сукупний

Капітал сукупний - авансований у господарську діяльність капітал власний, позичений і залучений у сукупності.

Величина капіталу сукупного на дату складання балансу дорівнює валюті балансу (підсумку пасиву балансу).

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств (разд.2) 28.07.2006