Словник франчайзингу та бізнесу

пайовий інвестиційний фонд

Пайовий інвестиційний фонд - це активи, що належать інвесторам...
дізнатися більше

пайовий фонд

Пайовий фонд - фонд, що формується із пайових внесків членів...
дізнатися більше

пасивний дохід

Пасивний дохід - дохід, отриманий у вигляді процентів, дивідендів,...
дізнатися більше

патент

Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний...
дізнатися більше

патентне право

Патентне право - сукупність правових норм, що регулюють відношення,...
дізнатися більше

паушальний внесок

Паушальний внесок – одноразова оплата за придбання готової концепції бізнесової діяльності, яка здійснюється після підписання франчайзингового договору.

пеня

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно...
дізнатися більше

первісна вартість

Первісна вартість - це сума сплачених грошових коштів при придбанні...
дізнатися більше

підприємець

ПІДПРИЄМЕЦЬ - ФІЗИЧНА ОСОБА, яка є громадянином України, іноземним...
дізнатися більше

підприємництво

Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних...
дізнатися більше

підприємницькі товариства

Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою...
дізнатися більше

підприємство колективної власності

Підприємством колективної власності визнається...
дізнатися більше

пілотна точка

Пілотна точка - перша власна точка франчайзера, яка відкривається для...
дізнатися більше

платоспроможність

Платоспроможність - здатність підприємства своєчасно...
дізнатися більше

повне товариство

Повним визнається таке товариство, всі учасники якого займаються...
дізнатися більше

податок

Під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та до державних...
дізнатися більше

попит

Попит - певна кількість товару, яку споживачі готові або/та в змозі купити...
дізнатися більше

постійні витрати

Постійні витрати - це витрати, абсолютна величина яких із...
дізнатися більше

прямий франчайзинг

Прямий франчайзинг – вид франчайзингу з огляду на організацію...
дізнатися більше