Словник франчайзингу та бізнесу

пайовий інвестиційний фонд

Пайовий інвестиційний фонд - це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності.

Мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду не може бути меншим розміру початкового статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду.

Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) (ст.22) м.Київ, 15 березня 2001 року N 2299-ІІІ