Словник франчайзингу та бізнесу

обіг цінних паперів

Обіг цінних паперів - укладання та виконання угод щодо цінних...
дізнатися більше

облігації підприємств

Облігації підприємств розміщуються юридичними особами тільки...
дізнатися більше

облігація

Облігація - цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей,...
дізнатися більше

оборотні активи

Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у...
дізнатися більше

оборотні кошти

Оборотні кошти - грошові ресурси, вкладені в оборотні виробничі...
дізнатися більше

оборот підприємства

Оборот підприємства - результат ділової активності підприємства...
дізнатися більше

овердрафт

Овердрафт - короткостроковий кредит, що надається банком надійному...
дізнатися більше

овернайт

Овернайт - надані та отримані кредити і депозити строком не більше одного...
дізнатися більше

одинична ліцензія

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає...
дізнатися більше

односторонній договір

Договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе обов'язок...
дізнатися більше

операційний підручник

Операційний підручник – збірка документів, які містять в собі...
дізнатися більше

оприбуткування готівки

Оприбуткування готівки - проведення підприємствами і...
дізнатися більше

оптова торгівля

Оптова торгівля - сфера підприємницької діяльності по придбанню і...
дізнатися більше

опціон

Опціон - стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати)...
дізнатися більше

оренда

Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном,...
дізнатися більше

основні фонди

Під терміном "основні фонди" слід розуміти матеріальні цінності, що...
дізнатися більше

оцінна вартість активів

Оцінна вартість активів - це вартість активів за балансовою або...
дізнатися більше