Словник франчайзингу та бізнесу

основні фонди

Під терміном "основні фонди" слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом. ЗАКОН УКРАЇНИ Про оподаткування прибутку підприємств (ст.8.2.1) м.Київ, 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 349-IV від 24.12.2002 та N 1957-IV від 01.07.2004 )