Словник франчайзингу та бізнесу

оборотні кошти

Оборотні кошти - грошові ресурси, вкладені в оборотні виробничі фонди і фонди обігу.

До них відносяться власні оборотні кошти, короткострокові кредити банку та залучені кошти інших кредиторів.

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств (розд.2) 28.07.2006