Словник франчайзингу та бізнесу

тверда угода

Тверда угода - це контракт у письмовій формі, який має обов'язкову силу,...
дізнатися більше

тендер

Тендер - спосіб продажу пакета акцій ВАТ за участю радника, згідно з яким...
дізнатися більше

теорія портфелів

Теорія портфелів - широко вживана в ризик-менеджменті теорія, в...
дізнатися більше

теперішня вартість

Теперішня вартість - дисконтована сума майбутніх платежів (за...
дізнатися більше

товар

Товар - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної...
дізнатися більше

товариство

Товариством є організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників),...
дізнатися більше

товарна група

Товарна група - група однорідних товарів за гармонізованою системою...
дізнатися більше

товарний кредит

Товарний кредит - товари, які передаються резидентом або...
дізнатися більше

товарні межі ринку

Товарні межі ринку - товар (товарна група), сукупність схожих,...
дізнатися більше

торгівля

Торгівля - будь-які операції, що здійснюються за договорами...
дізнатися більше

торгова мережа (мережа роздрібної торгівлі)

Торгова мережа (мережа роздрібної торгівлі) -...
дізнатися більше

торгова надвишка

Торгова надвишка - частина роздрібної ціни товару, призначена для...
дізнатися більше

торгова площа магазину

Торгова площа магазину - площа для торгівлі та обслуговування...
дізнатися більше

торговельна марка

Торговельна марка - знак для товарів і послуг ,позначення, за яким одні товари та послуги відрізняються від інших товарів та послуг.

торговельний франчайзинг

Торговельний франчайзинг – це вид франчайзингу з огляду на рід...
дізнатися більше

торгове місце

Торгове місце - площа, відведена для розміщення необхідного для...
дізнатися більше