Словник франчайзингу та бізнесу

галузеві стандарти

Галузеві стандарти розробляються на продукцію за відсутності...
дізнатися більше

галузь

Сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові або...
дізнатися більше

гарантія

За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація...
дізнатися більше

глибина ринку

Глибина ринку - масштаби ділової активності, що не викликають зміни...
дізнатися більше

голосуюча акція

Голосуюча акція - акція, власнику якої надається право голосу на...
дізнатися більше

господарська діяльність

Під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється...
дізнатися більше

господарське зобов'язання

Господарським визнається зобов'язання, що виникає між...
дізнатися більше

господарське об'єднання

Господарське об'єднання - об'єднання підприємств, утворене за...
дізнатися більше

господарський сегмент

Господарський сегмент - відокремлювана частина діяльності...
дізнатися більше

господарські товариства

Господарськими товариствами визнаються підприємства,...
дізнатися більше

господарсько-договірні зобов'язання

Майново-господарські зобов'язання, які виникають між...
дізнатися більше

готівковий товар

Готівковий товар - фактично наявний у продавця, реально існуючий...
дізнатися більше

гра на біржі

Гра на біржі - проведення спекулятивних операцій на біржі за допомогою...
дізнатися більше

грошове зобов'язання

Грошове зобов'язання - зобов'язання боржника заплатити...
дізнатися більше

грошові кошти

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до...
дізнатися більше

група товарів (послуг)

Група товарів (послуг) - сукупність товарів (послуг) -...
дізнатися більше

гудвіл

Гудвіл - нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між...
дізнатися більше