Словник франчайзингу та бізнесу

голосуюча акція

Голосуюча акція - акція, власнику якої надається право голосу на загальних зборах акціонерів для вирішення питань, передбачених законом та статутом акціонерного товариства. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про акціонерні товариства (ст.2) м.Київ, 17 вересня 2008 року N 514-VІ