Словник франчайзингу та бізнесу

господарський сегмент

    Господарський сегмент - відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших:

  • видом продукції (товарів, робіт, послуг);
  • способом отримання доходу (способом розповсюдження продукції, товарів, робіт, послуг);
  • характером виробничого процесу;
  • характерними для цієї діяльності ризиками;
  • категорією покупців.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами" (Положення (стандарт), п.4) 19.05.2005 N 412