Словник франчайзингу та бізнесу

облігація

Облігація - цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про цінні папери та фондовий ринок (ст.7) м. Київ, 23 лютого 2006 року N 3480-ІV