Словник франчайзингу та бізнесу

оцінна вартість активів

Оцінна вартість активів - це вартість активів за балансовою або ринковою вартістю, яка враховується при оцінці розрахунку вартості чистих активів. ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній (Положення, розд.1) N 104 від 18.03.2002 м.Київ