Словник франчайзингу та бізнесу

постійні витрати

Постійні витрати - це витрати, абсолютна величина яких із збільшенням (зменшенням) обсягу випуску продукції істотно не змінюється.

До постійних належать витрати, пов'язані з обслуговуванням і управлінням виробничою діяльністю цехів, а також втрати на забезпечення господарських потреб виробництва.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) (Методичні рекомендації, п.12) N 47 від 02.02.2001