Словник франчайзингу та бізнесу

повне товариство

Повним визнається таке товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про господарські товариства (ст.66) м. Київ, 19 вересня 1991 року N 1576-XII


Повним товариством є господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.80) м.Київ, 16 січня 2003 року N 436-ІV