Словник франчайзингу та бізнесу

пайовий фонд

Пайовий фонд - фонд, що формується із пайових внесків членів кооперативу при створенні кооперативу і є одним із джерел формування майна кооперативу.

Пайовий фонд - майно кооперативу, що формується за рахунок паїв (у тому числі додаткових) членів та асоційованих членів кооперативу.

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про кооперацію (ст.2,20) м.Київ, 10 липня 2003 року N 1087-ІV