Словник франчайзингу та бізнесу

великі підприємства

Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує двісті п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму сто мільйонів гривень. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.63) м.Київ, 16 січня 2003 року N 436-ІV