Словник франчайзингу та бізнесу

валовий прибуток

Валовий прибуток - це прибуток, отриманий в результаті процесу виробництва, до виключення процентів або інших доходів від власності, які належать до виплати по фінансових та інших матеріальних невироблених активах, необхідних для здійснення виробництва. Чистий прибуток визначається шляхом виключення з валового прибутку споживання основного капіталу. ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Методики розрахунку валового внутрішнього продукту виробничим методом і за доходами (Методика, розд.2) 08.11.2004 N 610