Словник франчайзингу та бізнесу

амортизація основних фондів

Під терміном "амортизація" основних фондів і нематеріальних активів слід розуміти поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань, установлених цією статтею. ЗАКОН УКРАЇНИ Про оподаткування прибутку підприємств (ст.8.1.1) м.Київ, 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР