Словник франчайзингу та бізнесу

акціонерний капітал

Акціонерний капітал - капітал відділень, усі акції дочірніх і асоційованих підприємств, крім привілейованих акцій без права голосу, а також інші капіталовкладення (capіtal contrіbutіons) прямого інвестора, що збільшують статутний фонд підприємства прямого інвестування. ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Доповнення N 16 до Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України (ч.3, Інструкція до форми N 1-ПБ, Розд. Прямі інвестиції) N 433 від 01.09.99 р.