Словник франчайзингу та бізнесу

абсентизм

Абсентизм - 1) відсутність власника, форма землекористування, при якій земля відокремлена від власника, який одержує грошовий дохід у вигляді ренти, але не бере участь в обробці і виробничому використанні землі; 2) відсутність працівника на роботі, невихід на роботу без поважної причини. Б. Райзберг, Л. Лозовський, Е. Стародубцева. Сучасний економічний словник