Словник франчайзингу та бізнесу

антиконкурентні узгоджені дії

Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

    Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються:
  1. встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів;
  2. обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю над ними;
  3. розподілу ринків чи джерел постачання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками;
  4. спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів;
  5. усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, покупців, продавців;
  6. застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єктами господарювання, що ставить останніх у невигідне становище в конкуренції;
  7. укладення угод за умови прийняття іншими суб'єктами господарювання додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод;
  8. суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист економічної конкуренції (ст.6) м.Київ, 11 січня 2001 року N 2210-ІІІ