Словник франчайзингу та бізнесу

звітний період

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (ст.13) м. Київ, 16 липня 1999 року N 996-XIV