Словник франчайзингу та бізнесу

звіт про власний капітал

Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", п.3) N 87 від 31.03.99 м.Київ