Словник франчайзингу та бізнесу

угода

Угода - згода двох або кількох економічних суб'єктів, громадян та юридичних осіб, у вигляді усного та письмового договору про проведення деяких дій, пов'язаних з купівлею-продажем, передачею майна, грошей, цінних паперів, наданням позик, спільним виробництвом, виконанням бізнес - операцій або з іншими формами економічного, торговельного взаємодії.

Найчастіше укладення угоди має на увазі, що вона взаємовигідна для всіх учасників. Угода встановлює, змінює, припиняє економічні відносини між їх учасниками, надає їм нові форми.

Існує величезна безліч видів угод, що розрізняються в залежності від їх учасників, предмета, об'єкта угоди, місця укладення угоди, обсягу операцій, що проводяться, правових форм та юридичного забезпечення операції, гарантій та відповідальності сторін, що беруть участь в операції, способу передачі цінностей від одних учасників іншим та вид розрахунку.

Б. Райзберг, Л. Лозовський, Е. Стародубцева. Сучасний економічний словник