Словник франчайзингу та бізнесу

собівартість

Собівартість - поточні витрати виробництва і обігу, реалізації продукції, обчислені в грошовому вираженні.

Містять матеріальні витрати, амортизацію основних засобів, заробітну плату основного і допоміжного персоналу, додаткові (накладні) витрати, безпосередньо пов'язані, обумовлені виробництвом і реалізацією даного виду та обсягу продукції.

Б. Райзберг, Л. Лозовський, Е. Стародубцева. Сучасний економічний словник