Словник франчайзингу та бізнесу

сезонний фактор

Сезонний фактор - пов'язана з сезонами року нерівномірність випуску продукції ряду галузей промисловості, будівництва, сільського господарства. Фактор сезонності проявляється в немонотонному, пульсуючому вигляді графіків залежності обсягів виробництва від часу.

Б. Райзберг, Л. Лозовський, Е. Стародубцева. Сучасний економічний словник