Словник франчайзингу та бізнесу

сегментація ринку

Сегментація ринку - розподіл ринку на окремі частини (сегменти) за ознакою виду товару, що продається, територіального розташування, типу найбільш представлених на цій частині ринку покупців, за соціальними ознаками.

Виділяють сегментування ринку за географічним типом, коли в основу закладено географічні чинники; сегментування за демографічним принципом, в основі якого лежать демографічні ознаки; сегментування ринку за поведінковим принципом, зважаючи на поведінкові особливостей покупців.

Б. Райзберг, Л. Лозовський, Е. Стародубцева. Сучасний економічний словник