Словник франчайзингу та бізнесу

санація

Санація - система державних та банківських заходів щодо запобігання банкрутства підприємств, фірм, поліпшення їх фінансового стану за допомогою кредитування, реорганізації, зміни виду продукції, що випускається або іншим чином. Б. Райзберг, Л. Лозовський, Е. Стародубцева. Сучасний економічний словник