Словник франчайзингу та бізнесу

норми

Норми - метрологічні, будівельні, санітарні та інші обов'язкові вимоги, затверджені відповідним органом, які встановлюють гранично допустимі величини показників до продукції і концентрації речовин, що гарантують якість продукції. ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення (ст.1) м.Київ, 8 квітня 1993 року N 30-93