Словник франчайзингу та бізнесу

накладна

Накладна - 1) товарна - документ, відповідно до якого відбувається передача товару, матеріальних цінностей з одних рук в інші.

У накладній вказується вид товару, його кількість, ціна, загальна вартість. Накладна скріплюється підписами обох сторін - тієї, що передає, і тієї, що примає, - і надається документ бухгалтерського обліку;

2) транспортна - основний перевізний документ, що регулює відносини між відправником, перевізником та одержувачем вантажу. Накладна містить відомості про найменування вантажу, кількість місць, пункти відправлення та призначення, відправника і одержувача, дату прийому до перевезення.

Б. Райзберг, Л. Лозовський, Е. Стародубцева. Сучасний економічний словник