Словник франчайзингу та бізнесу

монопольне становище суб'єкта господарювання

Монопольним визнається домінуюче становище суб'єкта господарювання, яке дає йому можливість самостійно або разом з іншими суб'єктами обмежувати конкуренцію на ринку певного товару (робіт, послуг).

Монопольним є становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку певного товару перевищує розмір, встановлений законом.

Монопольним може бути визнано також становище суб'єктів господарювання на ринку товару за наявності інших умов, визначених законом.

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.27) м.Київ, 16 січня 2003 року N 436-ІV