Словник франчайзингу та бізнесу

мале підприємство

Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.63) м.Київ, 16 січня 2003 року N 436-ІV