Словник франчайзингу та бізнесу

інвестиційний актив

Під терміном "інвестиційний актив" розуміється пакет цінних паперів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом, а також банківські метали, придбані у банку, незалежно від місця їх подальшого продажу. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про податок з доходів фізичних осіб (ст.9) м.Київ, 22 травня 2003 року N 889-ІV