Словник франчайзингу та бізнесу

інвестиції

Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

    Такими цінностями можуть бути:
  • - кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;
  • - рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності);
  • - майнові права інтелектуальної власності;
  • - сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау");
  • - права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;
  • - інші цінності.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ (ст.1) м. Київ, 18 вересня 1991 року N 1560-XII ( В редакції Закону N 1407-IV від 03.02.2004 )