Словник франчайзингу та бізнесу

інновації

Інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери. ЗАКОН УКРАЇНИ Про інноваційну діяльність (ст.1) м.Київ, 4 липня 2002 року N 40-ІV