Словник франчайзингу та бізнесу

емісія

Емісія - установлена законодавством послідовність дій емітента щодо випуску та розміщення емісійних цінних паперів. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про цінні папери та фондовий ринок (ст.1) м. Київ, 23 лютого 2006 року N 3480-ІV