Словник франчайзингу та бізнесу

економічна вигода

Економічна вигода - потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів. ЗАКОН УКРАЇНИ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (ст.1) м. Київ, 16 липня 1999 року N 996-XIV