Словник франчайзингу та бізнесу

договір комісії

За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.1011) м.Київ, 16 січня 2003 року N 435-ІV