Словник франчайзингу та бізнесу

дивіденд

Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу.

За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про акціонерні товариства (ст.30) м.Київ, 17 вересня 2008 року N 514-VІ