Словник франчайзингу та бізнесу

депозит

Депозит (вклад) - кошти, які надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із законодавством України, або нерезиденту на строк та під процент. ЗАКОН УКРАЇНИ Про оподаткування прибутку підприємств (ст.1) м.Київ, 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97) Вклад (депозит) - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які відповідно до законодавства України розміщені вкладником на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку на іменних рахунках у банку - учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб чи залучені таким банком у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору. Відповідно до цього Закону Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує вклади, розміщені на рахунках, що не використовуються вкладником для здійснення підприємницької діяльності. ЗАКОН УКРАЇНИ Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ст.1) м.Київ, 20 вересня 2001 року N 2740-ІІІ