Словник франчайзингу та бізнесу

балансова вартість

Балансова вартість - вартість об'єкта, основних засобів підприємства, фірми (довгострокових активів), внесених до її балансу, зафіксованих в балансовій відомості.

Обчислюється як первісна вартість придбання, створення об'єкту, за якою він був занесений у балансову відомість, за вирахуванням накопиченого зносу. Балансова вартість компанії, фірми визначається як її чисті активи, власний капітал, тобто сукупні активи за вирахуванням сукупних зобов'язань, боргів.

Б. Райзберг, Л. Лозовський, Е. Стародубцева. Сучасний економічний словник