Словник франчайзингу та бізнесу

баланс

Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", п.3) N 87 від 31.03.99 м.Київ