Ера франчайзингу тільки починається

Понеділок
02.06.2014
Найближчими роками можна буде спостерігати зростання франчайзингового сегменту в Україні
 

Про розвиток франчайзингу в галузі фаст-фуду, його роль в  інноваційно-інвестиційному  процесі країни, та інші питання освітила експерт у цій області - Наталія Драпуля, керівник департаменту розвитку компанії Chicken HUT.

—  Наталія, на початку, що Вы можете сказати про франчайзинг у вашій галузі?

—  Франчайзинг в галузі фаст-фуда явище досить поширене. Пояснюється це, перш за все, наявністю таких успішних брендів як Макдональдс, KFC, Subway і подібних до них. Бажання розвинути схожу мережу підштовхує підприємців різних калібрів до покупки франшизи, яка дозволяє вивчити адміністративний і лінійний персонал, уникнути помилок при виборі устаткування, асортименту, дає можливість проводити стандартизовану маркетингову політику, і несе в собі немало інших плюсів які, в сукупності, при правильному підході і грамотній взаємодії франчайзі і субліцензіата значно полегшують дорогу до успіху. Можу додати, що забезпечення  відповідної  якісної продукції, нашої марки Chicken HUT з  популярним меню нітрохи не гірше всіх відомих брендів . Наша схема роботи особливо застосовна для регіонів ще й тому, що в кожному місті складаються свої харчові традиції. Створивши власну модель фаст-фуду - для громадського харчування з бургерами, лавашами, куркою та піцою ми чітко відповідаємо потребам споживачів, а рентабельність виробництва перевищує  100 %.

 Чим Ви вважаєте франчайзинг для економіки?

—  Франчайзинг відіграє і надалі відіграватиме роль потужного джерела зростання для ряду розвинених економічних галузей, а також ринків, що розвиваються. Така оцінка міститься в спільній заяві учасників Всесвітнього радника з франчайзингу, засідання якого проходило в кінці квітня 2011г. у Берліні. Франчайзинг, як новий економічний механізм – це своєрідне поєднання малого і середнього бізнесу. Таке поєднання великого і малого бізнесу - це союз, де, з одного боку, присутня енергія і зобов'язання окремого підприємця, а з іншого боку, є ресурси, комерційна сила і величезний досвід великої компанії

  Чи відіграє він якусь роль в стимулюванні інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України?

—  В Україні франчайзинг в  інноваційно-інвестиційному  процесі має особливе значення. Становлення ринкових відносин в Україні неможливе без переходу до інноваційної моделі розвитку, тобто потрібні не просто інвестиції, а інвестиції в інноваційну діяльність. Кругообіг інвестицій в економіці, перетворення інвестиційних ресурсів на вкладення, що визначають майбутній приріст капітальної вартості (реалізовані інноваційно-інвестиційний попит та пропозиція)  здійснюються за допомогою інноваційно-інвестиційного ринку.

Державу і  франчайзинг об’єднує те, що вони є регуляторами інвестиційної діяльності, а тому мета у них одна – досягнення збалансованості, рівноваги у співвідношенні попиту і пропозиції за обсягом, структурою і якістю. І саме франчайзинг може це надати, адже серед інструментів інноваційно-інвестиційної діяльності франчайзинг  є найбільш привабливим з точки зору забезпечення проривного ефекту, тобто зростання ефективності не менше ніж на порядок при відносно невеликих витратах  на  організацію бізнесу.

 Які є стратегії розвитку підприємницьких структур в Україні на основі франчайзингу?

—  Щодо визначення стратегії розвитку підприємства й поточне управління тісно пов'язані з величиною й структурою інноваційного потенціалу підприємства, що є необхідною умовою здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності.

Для нашої економіки франчайзинг є відносно новим явищем. На зростаючих ринках франчайзинг є самим швидким способом навчання підприємців практичним стандартам, що необхідні, щоб вести прибутковий бізнес. Привабливість франчайзингу в наявності незаперечних переваг для обох учасників франчайзингових відносин. Для малих підприємств і індивідуальних підприємців він надає в розпорядження стабільний дохідний бізнес, для відомих фірм і компаній - можливість розширити й усталити свої позиції на ринку.

В даний час розвиток Українського підприємництва, у першу чергу малого, ускладнений підвищеними комерційними ризиками. Реалізація сучасних бізнес-проектів жадає від підприємця широких знань в області керування, маркетингу, реклами й вміння враховувати особливості проекту. Відпрацьовування ефективної схеми і методів діловодства в кожнім конкретному випадку вимагають великих витрат часу і коштів. Організація підприємства на умовах франшизи значно знижує підприємницькій ризик, тому що в цьому випадку відбувається використання вже відпрацьованого бізнесу, що довів свою ефективність.

В сучасних умовах посилення розвитку економічної кризи, конкуренції на внутрішніх ринках та обмеженості фінансових можливостей для підприємств важливим та ефективним кроком є використання франчайзингових відносин. Усе більше людей та підприємств звертаються до нас, а саме  за  ефективною формою ведення бізнесу.

 Які проблеми виникають у створенні та функціонуванні франчайзингових систем в Україні? Яким чином їх можна вирішити?

—  Найважливішою економічною проблемою українського франчайзингу стає відсутність стабільності. Якщо повернутися до визначення франчайзингу, то це, в першу чергу, система відносин, закріплена знову ж таки системою договорів. Природно, що подібна система, до того ж яка об'єднує економічно незалежних підприємців, стає інерційною. Для останнього десятиріччя, протягом якого почався прискорений розвиток франчайзингу в Україні, характерні відсутність стабільності економіки країни, постійні стрибки в її розвитку, що призводить до відповідних різких коливань попиту на всі види товарів, регулярних перерозподілів власності, які не можуть не впливати на франчайзі. Це ціла  інфраструктура  франчайзингових  компаній,  що  дозволила  як розвивати  національні бренди, так і розповсюдити всесвітньовідомі по всій Україні. Так, є багато недоліків, але переваги значно значущі, і можна впевнено сказати, що ера франчайзингу в Україні тільки починається.

Для визначення  назріваючих  проблем і прийняття  своєчасних рішень для їх ліквідації слід здійснювати  детальний моніторинг всієї  франчайзингової мережі.  Цю  функцію,  а  також консультаційну,  освітню  та інформаційну підтримку франчайзерів і франчайзі необхідно вбудувати в систему регіональної підтримки малого та середнього бізнесу.

Підсумовуючи  проблеми  франчайзингу, слід  зазначити,  що  франчайзинг  має  широкі перспективні можливості для розвитку в Україні. Отже, франчайзинг в Україні є перспективним  напрямком  економічної  діяльності  і найближчимироками можна буде спостерігати зростання цього сегменту. Адже за умови, коли більшість бізнес-проектів стають збитковими, франчайзинг залишається прибутковим бізнесом як для франчайзера, так і для франчайзі. Загалом, система франчайзингу має ряд  переваг в організації бізнесу з меншими затратами та з більшою ефективністю, що підвищує конкурентоспроможність вітчизняної економіки.

 Які фактори найбільше впливають на розвиток франчайзингу? Що може бути рушійною силою для нього?

—  Сьогоднішній  стан ринку франчайзингу як України так і СНГ в цілому є достатньо динамічним з точки зору зацікавленості зарубіжних компаній у виході та розвитку з українськими партнерами.

Період стресів від кризи 2008 року перетворився на період активного пошуку тих видів діяльності, які допоможуть підприємцям у стабільному існуванні та поступовому розвитку. Загальна кількість бізнесів в Україні, які розвиваються по типу «франчайзинг» скоротилася за період 2008-2013 роки на 40-50%, але це скорочення якраз якісно вплинуло на сам ринок. Основне скорочення відбулося за рахунок тих франшиз, які з точки зору Федерації розвитку франчайзингу в Україні якраз і шкодили самій суті франчайзингу, так як не відповідали ні одній нормі цього виду відносин. А якщо бути точними, то в Україні за системою франчайзингу працюють близько 200 торговельних марок не лише зарубіжних, але й українських.В сфері законодавства суттєвих змін не відбулося, за винятком того, що уже більшість державних чиновників розуміють термін «франчайзинг» та з цікавістю розглядають можливості для розвитку галузей економіки по даній моделі. Федерація розвитку франчайзингу України в 2013-14 роках планує завершити аналіз законодавчої бази ведучих країн світу та консультації з Європейськими експертами щодо розвитку законодавства в Україні та планує подати законотворцям своє бачення необхідних змін, які якісно вплинуть на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні.

  Чим відрізняється франчайзинг в Україні від закордонного? Чому нам варто повчитись?

— Концептуально українське законодавство враховує ключові моменти франчайзинг, властиві європейській системі . Однак, зважаючи на те, що українське франчайзингове законодавство є відносно новим, воно не регулює ряд важливих аспектів, які, як правило, детально врегульовані в законодавстві або в судовій практиці країн, де франчайзинг вже давно ефективно використовується.

Одним з таких прогалин є відсутність вимоги про переддоговірне розкриття франчайзером інформації про франшизу, що детально врегульовано в законодавстві інших країн. Наприклад, відповідні норми Італії та США містять перелік інформації, що підлягає розкриттю (інформація про франчайзера, про всіх судових справи, що виникали з приводу франшизи, про торгові марки, які передаватимуть, про платежі, території використання франшизи і т. д.), а також терміни і форми її розкриття. Також українське законодавство не регулює питання тестування франчайзером франшизи перш ніж пропонувати її франчайзі. Така вимога прямо передбачена в законодавстві Італії. В інших країнах, наприклад у Великобританії, її закріплено на нормативному рівні:  в судовій практиці або в актах асоціацій по франчайзингу.

Отже, Українському молодому франчайзингу необхідно повчитися у зарубіжного, чіткому складанню договорів з орендодавцями, так, щоб субліцензіат був максимально захищений, при виникненні різних форс-мажорних і, просто, позаштатних ситуацій,  супроводу з маркетингу, і гнучкості з врахуванням вимог, що пред'являються мовними, етнічними і іншими особливостями різних регіонів країни.

 

 


читати статті

Хто може працювати в умовах карантину? /31.03.2020

Різниця між закладом громадського харчування та продуктовим магазином. Коментар юриста

Стрибок за прибутком /16.01.2019

– Франчайзі заробляє вже з першого дня роботи батутного парку. Бізнес генерує від 8 тис. дол. доходу в місяць – стверджує Бартош Следзінські, засновник Jump Planet.

Як правильно створити сайт для нового бізнесу? /03.03.2017

Про те, як вибрати IT-компанію і створити ефективний сайт, розповідає маркетинг-директор компанії Skywell Олексій Хохлов.

Біржова торгівля приносить до 500% річних /03.11.2016

Про те, чим торгівля на біржі краща бізнесу, і де їй навчатися розповів консультант з інвестицій в американські активи "AFA" Андрій Савенко.

Як підприємцю не стати боржником банку? /14.09.2016

Про те, як повинен вести себе бізнесмен, що не в змозі виплачувати кредит, розповів провідний юрист ЮФ "Лекснавігатор" Едуард Хмиров.

популярне на форумі

Де купити ноубук

Всім привіт! Хочу купити собі ноутбук для роботи, та не можу визначитись. Підкажіть мені, який...

1 коментар
остання 08.10.2022
Как открыть кроличью ферму. Бизнес-план.

URGENT LOAN IS AVAILABLE NOW TODAY I GOT MY DESIRED LOAN AMOUNT $760K FROM A RELIABLE,TRUSTED AND REGISTERED PRIVATE LOAN COMPANY LAST...

2 коментар
остання 10.05.2022
первый бизнес

Шановний Сергій! Франшиза клінінгової компанії СуперКлін.Старт бізнесу всього 21...

5 коментар
остання 10.10.2020
Франчайзинг СуперКлин

Франшиза клінінгової компанії СуперКлін - це готовий бізнес за 21 день Формат Light та Формат...

1 коментар
остання 10.10.2020
What area unit the characteristics of a decent paragraph?

A paragraph may be a assortment of sentences that all relate to 1 main plan or topic. Effective paragraphs have four main characteristics: a subject sentence, unity, coherence,...

1 коментар
остання 10.01.2019
Як знайти бізнес-ідею для себе

Текст ні про що! Якби ціллю автора було не налити води (потрібної кількості символів), то було б...

1 коментар
остання 06.12.2018
Как открыть кроличью ферму. Бизнес-план.

Имя кредитора: г-н Пол Уильям. Lender E-mail: paul_william_loanhouse@hotmail.com Мы предлагаем частные, коммерческие...

2 коментар
остання 02.04.2018
METRO: франчайзинг в Україні

Ребята! кто-то получил разъяснения или инфу по metro

5 коментар
остання 19.01.2017