Словник франчайзингу та бізнесу: Оборотні активи

Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" (п.4) N 87 від 31.03.99 м.Київ


хочете більше?

нюслеттер Franchising.ua

If you see this, leave this form field blank