13.09.2008

Договір франчайзингу

Франчайзинговий договір є основою, на якій будуються стосунки між франчайзером та франчайзі

Сам по собі франчайзинговий договір не має регулювання на законодавчому рівні в Україні. Існує поняття договору комерційної концесії, визначення якому дається в Господарському Кодексі та Цивільному Кодексі України. Проте у двох вищевказаних випадках сторони, що укладають договір, можуть вільно створювати його зміст та наповнення.

Договір повинен бути написаний зрозумілою мовою та легко читатися (з цією метою варто уникати ускладнених посилань на інші пункти договору)

Брак регулювання зі сторони держави не означає абсолютно вільного формулювання змісту договору. Сторони можуть створювати угоди на свій розсуд, за умови, що мета укладання договору чи окремі його пункти не суперечать чинному законодавству.

Створення універсального франчайзингового договору, який можна було б застосувати для урегулювання всіх відносин між бізнес-партнерами не є можливим, оскільки франчайзинг використовується у різноманітних галузях економіки, а кожна мережа має свою специфіку діяльності. Можна лише окреслити теми, що повинні знайти своє врегулювання в договорі. Іншими словами, можна сказати, що це скелет, на основі якого будується зміст договору франчайзингу.

Найчастіше франчайзинговий договір розпочинається з преамбули, в якій описується фактичний стан мережі, цілі, що переслідує співпраця, бачення подальшого розвитку та цінності, на базі яких буде будуватися співпраця між партнерами.

Далі з метою систематизації та кращого розуміння змісту угоди, необхідно вказати визначення основних термінів та понять, що в ній використовуються.

Подальший наповнення договору розкриває питання, що стосуються регулювання відносин між франчайзером та франчайзі в кожному конкретному випадку. Їх можна умовно поділити на 3 основні групи: (і) регулювання пов’язані з підписанням умови, (іі) опис прав та обов’язків сторін під час дії договору, (ііі) врегулювання питання можливості розірвання договору. Важливо зберегти логічний порядок змісту договору – це полегшить його читання та розуміння.

Нижче представляємо питання, врегулювання яких має бути в професійно підготовленому контракті:

 1. Умови приєднання до мережі
 2. Час тривання договору
 3. Територія діяльності франчайзі
 4. Права та обов’язки сторін
 5. Охорона товарних знаків
 6. Охорона комерційної таємниці
 7. Конкурентна діяльність
 8. Навчання
 9. Вступна (паушальна) плата, періодичні відрахування (роялті) та відрахування в маркетинговий фонд
 10. Промоція та реклама
 11. Контроль зі сторони франчайзера
 12. Припинення дії договору

Базовий зміст договору також окреслюється Європейським Етичним Кодексом Франчайзингу.

Крім того франчайзингові угоди можуть містити додаткові пункти, що стосуються наприклад умовних кар, врегулювання форс-мажорних обставин, страхування чи обов’язки сторін після закінчення дії договору.

Останнім елементом договору є прикінцеві положення, що найчастіше містять інформацію про законодавчі акти, дія яких розповсюджується на питання, що не регулюються франчайзинговим договором, а також умови та форма внесення змін у зміст договору.


Ця стаття не є юридичною порадою. З метою отримання детальнішої інформації або ж поради просимо звертатися до PROFIT system

Поділитися статтeю

Коментувати на форумі

4
Договір франчайзингу
Форум 293 теми, 1172 коментарі, 285 учасників

хочете більше?

нюслеттер Franchising.ua

If you see this, leave this form field blank